Novinky

Mezinárodní den dětí 2019

28. března jsme báječně oslavili Den učitelů. Kačka Kubincová a Dominik Vrabec, aktivní a nejstarší členové školního parlamentu, rozdávali mile překvapeným pedagogům růže, když jim před tím ve školním rozhlase poděkovali za jejich práci a pak i osobně poděkovali a popřáli hodně sil do dalších dnů a roků. Bylo to tak krásné, že jsme si tu atmosféru se školním parlamentem ještě jednou zopakovali.

Finanční gramotnost na Okružní

Naše 4. a 5. třídy se zapojily do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Bylo to opravdu zajímavé. Česká spořitelna má celý projekt velmi pěkně připravený. Na našich žácích a samozřejmě i jejich učitelkách bylo založit ve třídě firmu a vymyslet, jak zhodnotit kapitál, který Spořitelna poskytla.

Soutěž „O nejhezčího draka“

V měsíci květnu se žáci 6.A a 7.A zúčastnili soutěže „O nejhezčího draka“. Tato soutěž byla mezi všemi základními školami z Aše a ze Selbu. Je to projekt, který je v rámci přátelských vztahů mezi zeměmi. Zúčastnilo 54 žáků z obou tříd.