Novinky

Lyžařský výcvikový kurz 2019

Základní a mateřská škola Aš, Okružní 57, příspěvková organizace v souladu s ŠVP opět uspořádá ve školním roce 2018/2019 lyžařský výcvikový kurz. Konat se bude 4.–8. února 2018 ve sportovním areálu na vrchu Háj. Určen je pro žáky a žákyně 7. A.

Vánoční besídka ve školní družině

Předvánoční čas jsme si ve školní družině opět zpestřili vánoční besídkou a soutěží ve tvorbě vánočního kapra.

Úžasný úspěch našich plavců

V posledních dvou týdnech měli někteří žáci naší školy opravdu napilno. 5.12. se v ašském bazénu výběr ze 4. a 5. tříd účastnil závodů v plavání. Družstvo bylo složeno z 6 dívek a 6 chlapců, přičemž každý jednotlivě podle svého výběru závodil na 25 metrů, následovala polohová štafeta na 3x25 metrů a konečně štafeta celého družstva (6x25 m.). Všichni předvedli výborné výkony a zajistili si postup do okresního kola, které se konalo 12.12. taktéž v ašském bazénu. Zde tým Okružní školy nestačil pouze na družstvo z Mariánských lázní. První místo uteklo našim závodníkům jen o pár bodů, ale i přesto se kvalifikovali do krajského kola.

výběr z galerie: